Skip to content

Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op bezoekers en trouwe klanten van www.designereditions.com. Wanneer u onze website bezoekt, dient u kennis te nemen van de onderstaande voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN


De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die op deze website plaatsvinden. Wij behandelen elke bestelling van goederen als een aanbod van u om de goederen onder deze Voorwaarden te kopen. Het plaatsen van een bestelling betekent dat u deze Algemene Voorwaarden accepteert. Lees ze zorgvuldig en print een exemplaar voor toekomstige referentie.

Algemene informatie
Acceptatie
Producten bestellen
Prijzen van producten
Pricing & Betalingsovereenkomst
Conformiteit van de goederen
Levering van producten
Weigering van levering
Overdracht van gevaren
Defecte of beschadigde producten
Annuleringen
Garanties en waarborg
Terugbetalingen
Risicobeheer; Verantwoordelijkheid
Aansprakelijkheid
Elk van deze termen werkt onafhankelijk
Volledige overeenkomst
De Brexit-vragen


1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1 "Koper" betekent de persoon en/of organisatie die de Goederen van de Leverancier koopt of overeenkomt deze te kopen;

1.2 "Consument" heeft de betekenis als omschreven in artikel 12 van de Unfair Contract Terms Act 1977;

1.3 "Consument Koper" is een Koper die een Consument is.

1.4 "Contract": het contract tussen de Leverancier en de Koper voor de verkoop en aankoop van Goederen waarin deze Voorwaarden zijn opgenomen;

1.5 "Goederen" of "Producten" betekent de artikelen die de Koper overeenkomt van de Leverancier te kopen;

1.6 "Goederen op bestelling" zijn artikelen die momenteel niet op voorraad zijn. Het kan ook gaan om kleur- of stofopties die niet online te kiezen zijn, maar die wel kunnen worden uitgevoerd. Dus, bijvoorbeeld, wanneer de Koper de stof en afwerking kiest van meubilair dat momenteel niet op voorraad is, is dit op bestelling gemaakt.

1.7 "Goederen op Maat" betekent artikelen die op maat zijn gemaakt, die door de Leverancier zijn aangepast of gewijzigd naar de eigen smaak van de Koper in overeenstemming met de eigen specificatie en keuze van de Koper. Dus, bijvoorbeeld, wanneer de Koper de afmetingen van een bank verandert, is dit een Goed op Maat.

1.8 "Leverancier" betekent Designer Editions, 71 - 75 Shelton Street, Londen, WC2H9JQ.BELANGRIJK: Dit is slechts een administratief adres, als u een artikel wilt retourneren neem dan contact met ons op via [email protected].

1.9 "Voorwaarden" betekent deze voorwaarden, maar omvat tevens eventuele bijzondere voorwaarden die schriftelijk door de Leverancier zijn overeengekomen;

1.10 "Werkdagen" betekent maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur GMT met uitzondering van alle openbare en officiële feestdagen in Engeland en Wales.

1.11 "Website" betekent www.designereditions.com

2. AANVAARDING

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten voor de verkoop van Goederen door de Leverancier aan de Koper en prevaleren boven elke andere mededeling, overeenkomst of documentatie van de Koper. Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om de wettelijke rechten van de Koper als Consument aan te tasten.

2.2 Indien de Koper de levering van de Goederen aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afdoend bewijs van de aanvaarding van deze Voorwaarden door de Koper.

2.3 Eventuele bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn, worden uiteengezet in een e-mail aan de Koper en maken deel uit van deze Voorwaarden.

2.4 Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien de Leverancier daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

2.5 De Leverancier heeft het recht deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, maar dit recht laat de bestaande Voorwaarden (met inbegrip van bijzondere of gewijzigde voorwaarden die door de Koper bij aankoop zijn aanvaard) onverlet.

2.6 Eventuele klachten van Afnemer dienen schriftelijk te worden gericht aan het in artikel 1.8 vermelde adres van Leverancier.

2.7 Door uw persoonlijke gegevens toe te voegen (zoals telefoon of e-mail) staat u ons team toe contact met u op te nemen voor updates van bestellingen of marketingdoeleinden.

3. HET BESTELLEN VAN PRODUCTEN

3.1 Om een bestelling te plaatsen moet de koper online de stappen voor het plaatsen van de bestelling volgen totdat u bericht ontvangt dat uw bestelling met succes is geplaatst.

3.2 Alle bestellingen van Goederen worden beschouwd als een aanbod van de Koper om Goederen te kopen overeenkomstig deze Voorwaarden en zijn onderworpen aan aanvaarding door de Leverancier. De Leverancier kan ervoor kiezen een bestelling om welke reden dan ook niet te aanvaarden.

3.3 Indien de Leverancier niet in staat is de Goederen te leveren (indien deze niet meer leverbaar of verouderd zijn) zal de Leverancier de Koper hiervan in kennis stellen. De Koper kan kiezen voor alternatieve goederen of kan binnen 30 dagen een volledige terugbetaling ontvangen.

3.4 De leverancier kan de bestelling te allen tijde zonder reden annuleren door de klant hiervan op de hoogte te stellen en de terugbetaling en het bewijs van terugbetaling per e-mail te verstrekken.

4. PRIJZEN VAN PRODUCTEN

4.1 De prijs van de Goederen is inclusief BTW en zoals weergegeven op de website en zoals de Koper zijn keuze voor op maat gemaakte goederen heeft afgerond. De prijzen zijn exclusief verzendkosten zoals vermeld op de website, tenzij er een actuele promotie wordt geadverteerd. De totale prijs, inclusief BTW en levering, wordt weergegeven en bevestigd bij het afrekenen voordat de bestelling wordt bevestigd.

4.1.1 Voor Noorwegen en Zwitserland zijn de prijzen op de website exclusief BTW en moeten lokale invoerrechten en douanerechten ter plaatse worden betaald in overeenstemming met de regels voor invoerbelasting. De koerier zal contact met u opnemen om dit direct te regelen.

4.2 Betaling van de prijs plus eventuele BTW en leveringskosten moet volledig worden voldaan voordat de bestelling wordt verwerkt.

4.3 Zodra de Leverancier de bestelling heeft ontvangen, zal hij de bestelling per e-mail bevestigen (met inbegrip van de details van de bestelde Goederen en de prijs).

4.4 De totale prijs die u betaalt voor de goederen zal worden getoond bij de kassa. De Leverancier heeft het recht om de geadverteerde prijs aan te passen om rekening te houden met een verhoging van de prijzen van onze leverancier, de heffing van nieuwe belastingen of rechten, typografische fout, of fout in de prijsinformatie van leveranciers. Indien de Leverancier reden heeft om de prijs aan te passen, zal u de mogelijkheid worden geboden om de bestelling te annuleren voordat de goederen worden verzonden.

4.4.1 De prijzen op onze site zijn inclusief BTW in het Verenigd Koninkrijk. Buitenlandse bestellingen kunnen onderworpen zijn aan invoerrechten en belastingen, die worden geheven zodra een zending het land van bestemming bereikt; u dient bij uw plaatselijke autoriteiten na te gaan welke kosten van toepassing zijn.

4.5 In het geval dat een product als gevolg van het bovenstaande (zie artikel 4.4) tegen een onjuiste prijs wordt vermeld, heeft de Leverancier het recht een bestelling tegen de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd. Indien uw betaling reeds is verwerkt en wij vervolgens uw bestelling annuleren, zullen wij onmiddellijk het volledige bedrag van het verwerkte bedrag terugbetalen.

4.6 De betaling geschiedt volledig bij de bestelling, ongeacht de opgegeven levertijd.

4.7 Regels voor het gebruik van kortingscodes: Kortingscodes worden alleen geaccepteerd binnen opgegeven data en tijden, kortingscode mogen niet gebruikt worden buiten deze datum vanwege fouten gemaakt doorDesigner Editions

4.7.1 Kortingscodes die u krijgt via onze nieuwsbrief of andere promoties kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingen. Het is niet mogelijk om twee kortingscodes in dezelfde bestelling te gebruiken. Als u twee kortingscodes heeft, moet u dus kiezen welke u wilt gebruiken.

4.7.2 De Leverancier kan uw kortingsbedrag niet achteraf terugbetalen nadat u uw aankoop heeft gedaan.

5. PRIJS- EN BETALINGSOVEREENKOMST

5.1 De Leverancier behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid Goederen van de Website te verwijderen.

5.2 De Leverancier behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren zonder aansprakelijkheid.

5.3 Tenzij specifiek vermeld op de website, zijn prijzen niet gegarandeerd voor enige duur. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de weergegeven prijzen bij te werken en zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de prijzen correct zijn op het moment dat de koper een bestelling plaatst.

6. CONFORMITEIT VAN DE GOEDEREN

6.1 Redelijke afwijkingen in de kleur of in de afmetingen worden niet als een gebrek beschouwd.

6.2 De Leverancier kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor variaties in kleur veroorzaakt door de browsersoftware of het computersysteem van de Koper.

6.3 De Leverancier gebruikt hoogwaardige materialen. Sommige daarvan hebben een natuurlijk karakter, dat niet als een gebrek mag worden beschouwd. Hieronder vallen variaties in tint, textuur, patroon, kleur of nerf.

7. LEVERING VAN PRODUCTEN

7.1 Wij bieden een leveringsdienst aan in overeenstemming met de termijnen die bij elk Product op onze site worden vermeld. De levertijden zijn schattingen. U kunt meer te weten komen over de levering van onze Producten door de informatie op de pagina Levering van onze site te lezen.


7.2 Uw geschatte verzenddatum wordt vermeld in een verzendbevestiging die per e-mail wordt verzonden. Deze verzenddatum geeft aan wanneer wij verwachten de Producten naar onze bezorgpartner te sturen. Raadpleeg de pagina Levering op onze site voor meer informatie over ons verzend- en leveringsproces en over de tijd die u na verzending mag verwachten voor de levering van de Producten. Hoewel wij al het redelijke zullen doen om ervoor te zorgen dat uw Producten binnen de geschatte tijd worden verzonden en geleverd, kunnen wij helaas niet garanderen dat zij niet zullen worden beïnvloed door onvoorziene problemen bij de fabrikant van het Product of onze leveringspartners. Als wij de geschatte verzend- of leveringsdatum niet kunnen halen, nemen wij contact met u op met een herziene geschatte datum.

7.3 Uw levering is voltooid wanneer wij de Producten op het door u opgegeven adres afleveren. Als er niemand beschikbaar is op uw adres om de levering in ontvangst te nemen, laten wij een briefje achter met informatie over hoe u de levering opnieuw kunt regelen. Als u de levering na drie pogingen van ons niet hebt aanvaard, kunnen wij de overeenkomst behandelen als door u geannuleerd in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 9 hieronder.

7.4 De eigendom van de Goederen gaat pas over op de Koper bij goedgekeurde volledige betaling van de prijs en bij levering van de Goederen op het Leveringsadres. Het risico van de Goederen gaat over op de Koper bij levering van de Goederen op het Leveringsadres. Voor elk land buiten het Verenigd Koninkrijk zal de levering plaatsvinden op straatniveau/op de stoep, per pallet die niet zal worden verwijderd, uitsluitend tussen 9.00 en 16.00 uur van maandag tot en met vrijdag. Voor het Verenigd Koninkrijk worden de goederen op straatniveau geleverd tussen 9 en 16 uur van maandag tot vrijdag. Als de koper extra service wenst, zoals het naar de kamer van uw keuze brengen van de goederen of het verwijderen van de verpakking, dan moet dit vooraf worden aangevraagd en moeten eventuele extra kosten voor deze service worden betaald vóór de uiteindelijke levering. Grotere artikelen worden op een pallet geleverd en de koerier zal de pallet niet verwijderen. Deze worden zo verpakt om schade tijdens het vervoer te voorkomen. Alle artikelen die als pakketgoederen worden beschouwd, worden tussen 9.00 en 17.00 uur geleverd.

7.5 Indien de Koper levering verlangt op een van de volgende locaties, kunnen onze externe vervoerders niet garanderen dat zij kunnen leveren. De Afnemer moet de Leverancier altijd om bevestiging vragen dat de vervoerder kan leveren, en als dat het geval is, moeten de extra leveringskosten door de Afnemer worden betaald;

7.6 Groenland, IJsland, Faeröer, Balearen en Canarische eilanden, Svalbard, Jan Mayen, Malta, Cyprus, Madeira, DOM-TOM (Overzeese departementen en gebieden van Frankrijk).

7.7 Uw bestelling wordt behandeld en geleverd door een onafhankelijke koeriersdienst. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor vertragingen door de onafhankelijke koeriersdienst.

Onze logistieke partner levert uw bestelling af bij een ingang op de begane grond (tenzij een verbeterde leveringsservice is aangegeven). Deze service is alleen beschikbaar binnen bepaalde gebieden, en een toeslag zal van toepassing zijn. Als u wilt dat wij een specifieke dag van levering afspreken, of als u een tijdskritische bestelling hebt, neem dan contact met ons op (customersupport@designeditions.com) en wij zullen er alles aan doen om dit te regelen, maar kunnen dit niet garanderen. In verband met Covid-19 kunnen geüpgradede leveringen in uw huis worden beperkt.

7.8 Producten geleverd door een van onze koeriers hebben maximaal 2 leveringspogingen. Als de levering opnieuw mislukt omdat iemand niet beschikbaar is om het in ontvangst te nemen, of als u een onjuist afleveradres hebt opgegeven, wordt u de volledige herlevering in rekening gebracht, zelfs als de levering oorspronkelijk gratis of tegen een gereduceerd tarief werd aangeboden.

7.9 Zodra uw bestelling is verzonden, ontvangt u een bevestiging met een volgnummer en een geschatte aankomstdatum. Als je na 7 dagen na deze geschatte aankomstdatum je aankoop nog niet hebt ontvangen, moet je onze klantenservice (customersupport@designeditions.com), zodat we kunnen onderzoeken en ervoor zorgen dat de goederen zo snel mogelijk bij u aankomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor goederen die na 14 dagen niet geleverd zijn als u ons niet op de hoogte heeft gesteld van de niet-levering.

7.10 Wij kunnen de levering van uw bestelling maximaal 14 dagen uitstellen. Gelieve zelf opslagregelingen te treffen indien u niet binnen dit tijdsbestek klaar bent voor levering of neem contact met ons op via customersupport@designeditions.com om uw wensen kenbaar te maken en wij zullen proberen aan uw wensen tegemoet te komen en u informeren over eventuele extra kosten.

7.11 Niet-geleverde zendingen - Alle artikelen die als mislukte levering aan de derde vervoerder worden geretourneerd omdat de kopers niet beschikbaar zijn, worden door de derde vervoerder in rekening gebracht voor een tweede levering. Dit komt ook voor als gevolg van onjuiste leveringsadressen. Mocht dit voorkomen, neem dan contact met ons op via [email protected] voor meer informatie.

7.12 Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de verpakking en de Goederen onmiddellijk na afhaling of ontvangst van een derde vervoerder zeer zorgvuldig te onderzoeken op eventuele schade. Gelieve uw pakketten bij aankomst zorgvuldig te inspecteren. Als de verpakking open of beschadigd is, tekenen van scheuren of pletten vertoont, markeer dan de leveringsbon als 'beschadigd' in het vakje voor de handtekening op het bewijs van levering (inclusief handheld elektronische capture apparaten). Zo niet, dan kunnen wij geen claim indienen bij de koerier en is terugbetaling niet mogelijk. U kunt de levering ook weigeren en als 'beschadigd' markeren (de goederen worden dan naar ons teruggestuurd). Maak, indien mogelijk, foto's van het pakket en stuur deze naar ons op [email protected].

7.13 Afnemers dienen voorzichtig te zijn bij het openen van verpakkingen. De Leverancier is niet verantwoordelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt doordat een Afnemer de verpakking verwijdert, bijvoorbeeld als de Afnemer een mes gebruikt om de verpakking te verwijderen en de Goederen worden gescheurd / gesneden.

7.14 Voordat u de doos weggooit, moet u ervoor zorgen dat de goederen in perfecte staat zijn, er worden geen retouren geaccepteerd zonder de originele verpakking.

7.15 Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om alle douanekosten te betalen, met name in Noorwegen of Zwitserland. De Leverancier is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele kosten als gevolg van de ontvangst van goederen in dergelijke landen waar van toepassing. Voor Noorwegen en Zwitserland hebben wij de PID van de klant nodig om bestellingen te leveren, aangezien dit een vereiste is van de plaatselijke douane en koeriers en vereist is voor de inklaring. De gegevens worden eenmaal in het systeem ingevoerd en zijn veilig, niet toegankelijk en blijven privé voor de klant. Ze worden niet door Designer Editions bewaard op de rekening van de klant. Als de klant douanekosten heeft betaald, betalen wij deze niet terug als u een artikel retourneert omdat u van gedachten bent veranderd en wij betalen geen douanekosten voor retourzendingen.

7.16 De levering van kleine pakjes naar Zweden wordt alleen aan een afhaalwinkel geleverd en daar opgehaald.

8. WEIGERING VAN LEVERING

8.1 Indien de koper de levering van een artikel dat niet defect is weigert, zullen wij retourkosten inhouden op elke gevraagde terugbetaling.

8.2 Indien de Koper besluit de levering van een op maat gemaakt artikel dat niet defect is te weigeren, doet de Koper afstand van elk recht op terugbetaling.

8.3 Indien de Koper een nieuwe levering wenst na weigering van een bestelling van een onbeschadigd product, ongeacht of het een voorradig of op maat gemaakt artikel betreft, dient de Koper de leveringskosten vooraf te voldoen.

9. OVERDRACHT VAN RISICO'S

9.1 Leverancier besteedt de verzending van Goederen uit aan betrouwbare en bekende logistieke bedrijven. Als zodanig behandelt de Leverancier de Goederen niet rechtstreeks.

9.2 De verzending wordt niet verzorgd door Designer Editions op designereditions.com. Indien niet anders gevraagd, worden de bestelde Goederen namens de Koper aan een transportbedrijf overhandigd.

9.3 Zodra de goederen aan de vervoerder zijn overhandigd, gaat de verantwoordelijkheid voor toevallige schade of beschadiging van de bestelde goederen over op de vervoerder.

10. DEFECTE OF BESCHADIGDE PRODUCTEN

10.1 Het is de plicht van elke Koper om de Goederen volledig te inspecteren.

10.2 Indien een Afnemer weet dat de verpakking beschadigd is, dient hij dit aan Leverancier te melden. De Leverancier verwacht dat de Koper de levering desondanks accepteert. In de meeste gevallen beschermt de verpakking de Goederen tegen schade.

10.3 Wanneer een Koper na het openen van de verpakking schade of een gebrek vaststelt, of wanneer de Goederen niet voldoen aan de Bestelling, of wanneer de ontvangen Goederen afwijken van de bestelling, dan moet de Koper de Leverancier binnen 14 dagen na de datum van ontvangst per e-mail op de hoogte brengen via [email protected].
Indien de Koper dit nalaat, wordt de Koper geacht de Goederen te hebben aanvaard.

10.4 Indien de Goederen gebrekkig zijn of werden beschadigd terwijl het risico en de verantwoordelijkheid voor de Goederen bij de Leverancier lag en de Koper een vordering wegens gebrek of schade wenst in te stellen, dan:

10.4.1 De Koper dient de originele verpakking te behouden. Wij verzoeken deze in goede staat te bewaren. Zonder de originele verpakking kan Leverancier de klacht van Afnemer mogelijk niet in behandeling nemen.

10.4.2 Indien de Leverancier ermee instemt het product te vervangen, zal hij met de Koper regelingen treffen om de beschadigde of anderszins defecte Goederen bij de Koper op te halen en deze te vervangen. De vervangende Goederen zullen zonder extra kosten aan het Leveringsadres worden geleverd overeenkomstig artikel 6. Het nieuwe artikel wordt beschouwd als een nieuwe bestelling en onze levertijden zijn van toepassing. De Leverancier dekt de kosten van de terugzending naar het magazijn en de kosten van de levering van het nieuwe artikel op het adres van de Koper.

10.4.3 De leverancier zal de Goederen onderzoeken en vaststellen of het gebrek de schuld is van de Koper of van de Leverancier.

10.4.4 Wanneer een gebrek bij de Leverancier ligt, zal, met het oog op de verkochte Goederen, normaliter een vervanging worden geregeld zodra de Leverancier daartoe in staat is, vanaf de datum dat de Koper de Leverancier van een gebrek in kennis stelt. Voor claims van deze aard bieden wij alleen vervanging aan.

10.5 Indien geretourneerde Goederen beschadigd blijken te zijn door toedoen van de Koper, is de Koper aansprakelijk voor de kosten van herstel van dergelijke schade.

11. ANNULEREN

11.1 Deze clausule verwijst naar aanvullende rechten die kopers die consument zijn kunnen hebben.

11.2 Voor op voorraad zijnde artikelen kunnen wij, nadat de betaling is ontvangen, geen wijzigingen meer aanbrengen in uw bestelling. Dit omvat het wijzigen van het leveringsadres, de leveringsopties en het annuleren van artikelen. Als de bestelling buiten onze schuld (onvoldoende afleveradresgegevens of uw onbeschikbaarheid) naar ons is teruggestuurd, kan een nieuwe levering in rekening worden gebracht.

11.3 U kunt uw contract met ons voor standaard- en voorraadgoederen die u bestelt op elk moment annuleren, mits uw goederen nog niet zijn verzonden. Om uw bestelling te annuleren moet u ons schriftelijk op de hoogte brengen via [email protected] met vermelding van uw naam, bestelreferentie en reden voor de annulering die uitsluitend voor registratiedoeleinden wordt gebruikt. De leverancier kan de bestelling op elk moment zonder reden annuleren door de klant op de hoogte te stellen en de terugbetaling en het bewijs van terugbetaling per e-mail te verstrekken.

11.4 Voor op bestelling gemaakte artikelen (artikelen die niet op voorraad zijn en geproduceerd moeten worden) heeft u 14 dagen de tijd om uw aankoop te annuleren vanaf het moment dat u uw bestelling bij ons plaatst. Indien u na 14 dagen wenst af te zien van uw aankoop, wordt de volledige prijs van het product in rekening gebracht. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

11.5 Designer Editions biedt geen gratis retourservice. De Koper heeft het recht om zijn eigen regelingen te treffen om het product te retourneren.

Wij betalen geen verzendkosten voor ongewenste goederen die worden teruggestuurd. Als u echter een artikel moet retourneren omdat het defect is, of omdat wij iets verkeerd hebben gedaan, brengen wij u geen kosten in rekening voor het retourneren/ophalen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde artikelen tijdens het terugsturen. Als u uw aankoop per post terugstuurt, raden wij u aan een bewijs van verzending te vragen.

11.6 De consument-koper kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen op bestellingen betreffende op maat gemaakte producten na 7 dagen na het plaatsen van de bestelling, aangezien op dat moment de fabricage begint en wij niet met de leverancier kunnen annuleren.

11.7 Indien de Consument-koper zijn wettelijk recht om het contract te annuleren uitoefent, maar niet voor de Goederen heeft gezorgd totdat deze aan de Leverancier zijn geretourneerd en door deze zijn ontvangen, of de Goederen niet in hun originele en onbeschadigde verpakking aan de Leverancier retourneert, of nalaat de Goederen aan de Leverancier te retourneren, dan heeft de Leverancier het recht om van de terugbetaling aan de Consument-koper alle bedragen af te trekken die redelijkerwijs nodig zijn om de Goederen en/of hun verpakking te repareren of te vervangen en/of de Goederen van de Consument-koper terug te vorderen (al naar gelang het geval). Dit bedrag is ter beoordeling van Designer Editions en kan oplopen tot 30% van de oorspronkelijke aankoopprijs.

11.8 Indien de Consument-koper een defect, beschadigd of onjuist product ontvangt en het defect van het product niet door de Consument-koper is veroorzaakt, zoals een onjuiste behandeling van de verzender, temperatuur of weersomstandigheden, zullen wij een passende oplossing regelen afhankelijk van de omstandigheden van elk specifiek geval.

11.9 Voordat u uw aankoop retourneert, moet u ervoor zorgen dat de goederen in dezelfde staat verkeren als waarin ze oorspronkelijk zijn verzonden. Ongewenste artikelen moeten worden teruggestuurd in een volledig verkoopbare staat, waaronder de originele, ongemerkte en onbeschadigde verpakking. Controleer uw goederen zorgvuldig voordat u de verpakking weggooit, wij kunnen geen afhaling regelen voor artikelen die niet in de verpakking zitten.

Wij leveren geen extra dozen.

11.10 Voor alle retourzendingen kunnen wij 15% restockingkosten in rekening brengen bij het retourneren van uw bestelling. Dit zal gebaseerd zijn op de staat van de producten en wij zullen eerst contact met u opnemen om de staat van de bestelling te bespreken. Het is sterk aanbevolen dat u foto's maakt van het product/de verpakking voordat u het naar ons terugstuurt.

Het weggooien van de verpakking van de goederen of beschadigde goederen die niet worden teruggestuurd - na overleg met het team van Designer Editions - is de verantwoordelijkheid van de Koper.

12. GARANTIES EN WAARBORG

12.1 In aanvulling op de geldende consumenten- en/of wettelijke rechten biedt Leverancier een fabrieksgarantie. De fabrieksgarantie houdt in dat de materialen en het vakmanschap van de Goederen vrij zijn van gebreken voor een periode van vijf jaar vanaf de datum dat de Goederen door de Koper of de derde vervoerder zijn afgehaald.

12.2 Voor het overige geldt voor al onze goederen een fabrieksgarantie van 1 jaar. Dit is in aanvulling op uw wettelijke rechten als consument onder de Wet Verkoop van Goederen met betrekking tot defecte of verkeerd beschreven goederen.

12.3 Deze volledige clausules zijn echter niet van toepassing als een fout ontstaat door:

12.4 Abnormaal gebruik, elk gebruik anders dan persoonlijk, commercieel gebruik of werkomstandigheden, het niet opvolgen van instructies, verkeerd gebruik, wijziging of ongeoorloofde reparatie, opzettelijke schade, onjuist onderhoud of nalatigheid van de Koper of een derde; of

12.5 Elke daaropvolgende mechanische, chemische, elektrolytische of andere schade nadat het risico op de Koper is overgegaan, die niet te wijten is aan een gebrek in de Goederen.

12.6 In geval van defecte Goederen dient de Koper binnen 7 dagen na de ontdekking van het defect of binnen 7 dagen na de afhaling van de Goederen via e-mail op [email protected] contact op te nemen met de Leverancier indien de Goederen bij afhaling defect waren of er een probleem is met de bestelling.

12.7 Defecte Goederen moeten door de Koper, op kosten van de Koper, binnen 7 dagen na kennisgeving door de Koper aan de Leverancier in overeenstemming met artikel 8.2 hierboven, worden geretourneerd.

12.8 De Leverancier verzoekt dat de Goederen in de originele verpakking worden geretourneerd met een adequate verzekering tijdens de terugreis.

12.9 Binnen 30 dagen na hun terugzending aan de Leverancier zal de Leverancier de toestand van de Goederen inspecteren.

12.10 Indien de Leverancier / Fabrikant aanvaardt dat de Goederen gebrekkig zijn, zal de Leverancier / Fabrikant regelingen treffen om een vervanging te sturen in overeenstemming met de door de fabrikant opgegeven geschatte tijd.

12.11 Indien de Leverancier niet aanvaardt dat de Goederen gebrekkig zijn, dient de Koper regelingen te treffen voor het afhalen van de Goederen binnen 30 dagen na de datum van de inspectie door de Leverancier.

12.12 Indien Goederen niet binnen 100 dagen na de datum van de inspectie door de Leverancier door de Koper of een derde vervoerder worden afgehaald, aanvaardt de Leverancier geen verantwoordelijkheid voor het retourneren van de goederen aan de Koper.

13. TERUGBETALINGEN

13.1 Wij vergoeden niet de verzendkosten voor ongewenste goederen die worden geretourneerd.

13.2 Als uw artikel defect is, bieden wij een vervanging of reparatie aan. Wij behouden ons het recht voor om een volledige terugbetaling te verwerken en dit zal alleen in overweging worden genomen als een vervanging of reparatie:

  • is niet mogelijk
  • te duur zou zijn, gezien de aard van het product/defect
  • zou zeer onhandig zijn voor de klant
  • kan niet door onze fabriek binnen 12-18 weken worden voltooid

13.3 Voor alle retourzendingen kunnen wij 15% restockingkosten in rekening brengen bij het retourneren van uw bestelling. Dit is gebaseerd op de staat van de producten. Wij zullen eerst contact met u opnemen om de staat van de bestelling te bespreken. Het is sterk aanbevolen dat u foto's maakt van het product/de verpakking voordat u het naar ons terugstuurt.

13.4 Wij betalen geen douanekosten of belastingen terug die bij de eerste ontvangst van de goederen zijn betaald voor bestellingen die naar Noorwegen en Zwitserland zijn verzonden. Als een artikel beschadigd aankomt, betalen wij de prijs van het product en de levering (indien van toepassing) terug of bieden wij een vervangend artikel aan.

14. RISICO EN VERANTWOORDELIJKHEID

14.1 De Koper stemt ermee in dat hij als enige verantwoordelijk is voor het gebruik van de geleverde Goederen en dat hij de Goederen legaal en alleen zal gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze Goederen bedoeld zijn en te allen tijde in overeenstemming met de toepasselijke instructies, adviezen, suggesties, begeleiding en informatie van de fabrikant. Dit houdt in dat de Koper alle door de fabrikant verstrekte informatie en begeleiding leest, vóór gebruik alle vereiste voorzorgsmaatregelen neemt en/of tests uitvoert en volledig begrijpt wat de Goederen bevatten.

14.2 Voorts stemt de Koper ermee in dat hij geen misbruik zal maken van de geleverde Goederen en zich zal houden aan alle wetten die van toepassing zijn op de geleverde Goederen.

14.3 Bij alle producten is het de verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat de Goederen geschikt zijn voor het eigen gebruik van de Koper.

14.4 De Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat de doeltreffendheid van de producten mede afhankelijk is van een juist en doeltreffend gebruik, opslag, inspectie en periodiek routineonderhoud.

14.5 De Koper stemt er uitdrukkelijk mee in dat de Leverancier niet aansprakelijk is en voorts dat de Koper de Leverancier zal vrijwaren voor alle verliezen of onkosten die het gevolg zijn van een schending van dit artikel 9.

14.6 Indien de Koper specificaties en/of metingen heeft verstrekt, blijft de nauwkeurigheid daarvan de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Koper en is de Koper als enige verantwoordelijk voor alle kosten en/of uitgaven die worden gemaakt als gevolg van eventuele onnauwkeurigheden of problemen die voortvloeien uit de verstrekte specificaties en/of metingen.

15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van de Leverancier uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van de Leverancier of zijn werknemers of agenten of voor enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden beperkt of uitgesloten.

15.2 De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor welke indirecte, incidentele of gevolgschade dan ook.

15.3 De Leverancier is niet aansprakelijk jegens de Koper indien de Goederen niet op een overeengekomen datum op het Leveringsadres worden geleverd.

15.4 Met uitzondering van de wettelijke verplichtingen in het geval dat de Koper handelt als consument, zijn de rechtsmiddelen van de Koper in het geval dat de Leverancier een van deze Voorwaarden schendt, beperkt tot schadevergoeding, die in geen geval de prijs van de Goederen zal overschrijden.

15.5 Niets in deze voorwaarden en geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring van afstand door de Leverancier bij de handhaving van een van zijn rechten uit hoofde van dit contract doet afbreuk aan zijn rechten om dit in de toekomst te doen.

15.6 De Leverancier is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van zijn verplichtingen indien de vertraging of niet-nakoming het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot overmacht, ongevallen, oorlog, brand, stakingen, uitsluitingen, storingen in de communicatie, met inbegrip van telecommunicatie- of computersystemen, storingen in fabrieken of machines of tekorten aan of niet-beschikbaarheid van grondstoffen uit een natuurlijke leveringsbron, en de Leverancier heeft recht op een redelijke verlenging van zijn verplichtingen.

16. ELK VAN DEZE TERMEN WERKT ONAFHANKELIJK

16.1 Elke clausule of elk deel van deze Voorwaarden moet worden beschouwd als onafhankelijk van de andere. Dit betekent dat als een clausule of een deel van deze Voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig blijkt te zijn, deze zal worden gescheiden en geen invloed zal hebben op de uitvoerbaarheid of geldigheid van de rest van deze Voorwaarden.

17. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

17.1 Deze Voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met Engels recht en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

18. DE GROTE BREXITVRAGEN

18.1 Bij DesignerEditions.com willen wij dat onze klantenervaring naadloos is. Daarom hebben wij onze koeriers gecontracteerd om alle goederen in heel Europa 'DDP' te leveren, behalve Noorwegen en Zwitserland.

Wat is Delivered Duty Paid (DDP)?
Delivered duty paid (DDP) is een leveringsovereenkomst waarbij de verkoper alle verantwoordelijkheid, risico's en kosten in verband met het vervoer van de goederen op zich neemt totdat de koper deze in de haven van bestemming ontvangt of overdraagt. Deze overeenkomst omvat de betaling van verzendkosten, uitvoer- en invoerrechten, verzekering en alle andere kosten die tijdens het vervoer naar een overeengekomen plaats in het land van de koper worden gemaakt. Wat betreft de ervaring van de klant die bij DesignerEditions.com koopt, verandert er eenvoudigweg niets. Zie onderstaande links met betrekking tot DDP: https://www.tradefinanceglobal.com/freight-forwarding/incoterms/ddp-delivery-duty-paid/

Bedankt voor uw bezoek aan Designer Editions!

kom bij onze maillijst

Ontvang nieuwe producten en promoties in uw inbox. We zijn niet aanhankelijk, u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.