Skip to content

Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op bezoekers en trouwe klanten van www.designereditions.com. Wanneer u onze website bezoekt, dient u kennis te nemen van de onderstaande voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN


De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die plaatsvinden op deze website. Wij behandelen elke bestelling van goederen als een aanbod van u om de goederen onder deze Algemene Voorwaarden te kopen. Het plaatsen van een bestelling betekent dat u deze Algemene Voorwaarden accepteert. Lees ze zorgvuldig door en print een exemplaar voor toekomstig gebruik.

Algemene informatie
Acceptatie
Producten bestellen
Prijzen van producten
Prijs & Betalingsovereenkomst
Conformiteit van goederen
Levering van producten
Weigering van levering
Overdracht van gevaren
Defecte of beschadigde producten
Annuleringen
Garanties en waarborg
Terugbetalingen
Risico & Verantwoordelijkheid
Aansprakelijkheid
Elk van deze termen werkt onafhankelijk
Gehele overeenkomst
De Brexit-vragen


1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1 "Koper" betekent de persoon en/of organisatie die de Goederen van de Leverancier koopt of overeenkomt deze te kopen;

1.2 "Consument" heeft de betekenis zoals beschreven in artikel 12 van de Unfair Contract Terms Act 1977;

1.3 "Consument Koper" is een Koper die een Consument is.

1.4 "Contract": het contract tussen de Leverancier en de Koper voor de verkoop en aankoop van Goederen waarin deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen;

1.5 "Goederen" of "Producten" betekent de artikelen die de Koper overeenkomt van de Leverancier te kopen;

1.6 "Goederen op bestelling" zijn artikelen die momenteel niet op voorraad zijn. Het kan ook gaan om kleur- of stofopties die online niet beschikbaar zijn, maar die wel kunnen worden uitgevoerd. Dus als de Koper bijvoorbeeld de stof en afwerking kiest van een meubel dat op dat moment niet op voorraad is, dan is dit op bestelling gemaakt.

1.7 "Goederen op Maat" betekent artikelen die op maat zijn gemaakt, die zijn aangepast aan de eigen smaak van de Koper, aangepast of gewijzigd op een manier door de Leverancier in overeenstemming met de eigen specificatie en keuze van de Koper. Dus als de Koper bijvoorbeeld de afmetingen van een bank verandert, is dit een Goed op Maat.

1.8 "Leverancier" betekent Designer Editions, 71 - 75 Shelton Street, Londen, WC2H9JQ.BELANGRIJK: Dit is slechts een administratief adres. Als je een artikel wilt retourneren, neem dan contact met ons op via [email protected].

1.9 "Algemene Voorwaarden" betekent deze algemene voorwaarden, maar omvat tevens eventuele bijzondere voorwaarden die schriftelijk door de Leverancier zijn overeengekomen;

1.10 "Werkdagen" betekent maandag tot en met vrijdag van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags GMT, met uitzondering van alle officiële feestdagen en bankvakanties in Engeland en Wales.

1.11 "Website" betekent www.designereditions.com

2. AANVAARDING

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten voor de verkoop van Goederen door de Leverancier aan de Koper en prevaleren boven enige andere communicatie, overeenkomst of documentatie van de Koper. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om afbreuk te doen aan de wettelijke rechten van een Koper als Consument.

2.2 Indien de Koper de levering van de Goederen aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afdoend bewijs van de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door de Koper.

2.3 Eventuele speciale voorwaarden die van toepassing zijn, worden uiteengezet in een e-mail aan de Koper en maken deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

2.4 Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien de Leverancier daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

2.5 Leverancier heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, maar dit recht laat de bestaande Algemene Voorwaarden onverlet (met inbegrip van eventuele bijzondere of gewijzigde voorwaarden die door de Koper bij aankoop zijn aanvaard).

2.6 Eventuele klachten van Afnemer dienen schriftelijk te worden gericht aan het adres van Leverancier vermeld in bovenstaand artikel 1.8.

2.7 Door uw persoonlijke gegevens (zoals telefoon of e-mail) toe te voegen, staat u ons team toe contact met u op te nemen voor updates van bestellingen of marketingdoeleinden.

3. PRODUCTEN BESTELLEN

3.1 Om een bestelling te plaatsen moet de Koper online aankopen en de stappen voor het plaatsen van de bestelling volgen totdat je bericht ontvangt dat je bestelling succesvol is geplaatst.

3.2 Alle bestellingen van Goederen worden beschouwd als een aanbod van de Koper om Goederen te kopen overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden en zijn onderworpen aan aanvaarding door de Leverancier. De Leverancier kan ervoor kiezen een order om welke reden dan ook niet te accepteren.

3.3 Indien de Leverancier niet in staat is om de Goederen te leveren (indien de Goederen uit productie zijn genomen of verouderd zijn), dan zal de Leverancier de Koper hiervan in kennis stellen. De Koper kan ofwel alternatieve goederen kiezen of binnen 30 dagen een volledige terugbetaling ontvangen.

3.4 De leverancier kan de bestelling op elk moment zonder reden annuleren door de klant hiervan op de hoogte te stellen en de terugbetaling en het bewijs van terugbetaling per e-mail te sturen.

4. PRIJZEN VAN PRODUCTEN

4.1 De prijs van de Goederen is inclusief BTW en zoals weergegeven op de website en zoals de Koper zijn keuze voor op maat gemaakte goederen heeft afgerond. De prijzen zijn exclusief verzendkosten zoals vermeld op de website, tenzij er een lopende promotie wordt geadverteerd. De totale prijs, inclusief btw en bezorging, wordt weergegeven en bevestigd bij het afrekenen voordat de bestelling wordt bevestigd.

4.1.1 Voor Noorwegen en Zwitserland zijn de prijzen op de website exclusief btw. Lokale invoerkosten en douanerechten moeten lokaal worden betaald volgens de regels voor invoerbelasting. De koerier zal contact met je opnemen om dit direct te regelen.

4.2 Betaling van de prijs plus eventuele van toepassing zijnde BTW en verzendkosten moet volledig worden voldaan voordat de bestelling wordt verwerkt.

4.3 Zodra de Leverancier de bestelling heeft ontvangen, zal de Leverancier de bestelling per e-mail bevestigen (met inbegrip van de details van de bestelde Goederen en de prijs).

4.4 De totale prijs die u betaalt voor de goederen wordt getoond bij het afrekenen. De Leverancier heeft het recht om de geadverteerde prijs aan te passen om rekening te houden met verhogingen van de prijzen van onze leveranciers, de heffing van nieuwe belastingen of heffingen, typografische fouten of fouten in de prijsinformatie van leveranciers. Indien de Leverancier reden heeft om de prijs aan te passen, wordt u de mogelijkheid geboden om de bestelling te annuleren voordat de goederen worden verzonden.

4.4.1 De prijzen op onze site zijn inclusief BTW in het Verenigd Koninkrijk. Buitenlandse bestellingen kunnen onderhevig zijn aan invoerrechten en belastingen, die worden geheven zodra een zending het land van bestemming bereikt.

4.5 In het geval dat een product wordt vermeld tegen een onjuiste prijs als gevolg van het bovenstaande (zie artikel 4.4) heeft de Leverancier het recht om een bestelling die is ingediend tegen de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd. Als uw betaling al is verwerkt en wij uw bestelling vervolgens annuleren, zullen wij onmiddellijk het volledige bedrag van het verwerkte bedrag terugbetalen.

4.6 Betaling vindt volledig plaats op het moment van bestelling, ongeacht de opgegeven levertijd.

4.7 Regels voor het gebruik van kortingscodes: Kortingscodes worden alleen geaccepteerd binnen opgegeven data en tijden, kortingscode mogen niet worden gebruikt buiten deze datum door fouten gemaakt doorDesigner edities

4.7.1 Kortingscodes die je ontvangt via onze nieuwsbrief of andere promoties kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingen. Het is niet mogelijk om twee kortingscodes in dezelfde bestelling te gebruiken. Als je twee kortingscodes hebt, moet je dus kiezen welke je wilt gebruiken.

4.7.2 De Leverancier kan uw kortingsbedrag niet achteraf restitueren nadat u uw aankoop heeft gedaan.

5. PRIJS- EN BETALINGSOVEREENKOMST

5.1 De Leverancier behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid Goederen van de Website te verwijderen.

5.2 De Leverancier behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren zonder aansprakelijkheid.

5.3 Tenzij specifiek weergegeven op de website, zijn prijzen niet gegarandeerd voor een bepaalde periode. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de getoonde prijzen bij te werken en zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de prijzen correct zijn op het moment dat de koper een bestelling plaatst.

6. CONFORMITEIT VAN GOEDEREN

6.1 Redelijke variaties in de kleur of in de afmetingen worden niet beschouwd als een gebrek.

6.2 De Leverancier kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enige variatie in kleur veroorzaakt door de browsersoftware of het computersysteem van de Koper.

6.3 De Leverancier gebruikt materialen van hoge kwaliteit. Sommige daarvan hebben een natuurlijk karakter, wat niet als een gebrek mag worden beschouwd. Hieronder vallen variaties in tint, textuur, patroon, kleur of nerf.

7. LEVERING VAN PRODUCTEN

7.1 Wij bieden een bezorgservice in overeenstemming met de levertijden die bij elk Product op onze site staan vermeld. Houd er rekening mee dat levertijden schattingen zijn. Je kunt meer te weten komen over de levering van onze Producten door de informatie op de pagina Levering van onze site te lezen.


7.2 De geschatte verzenddatum wordt vermeld in een verzendbevestiging die per e-mail wordt verzonden. Deze verzenddatum geeft aan wanneer wij verwachten de Producten naar onze bezorgpartner te sturen. Raadpleeg de pagina Levering op onze website voor meer informatie over ons verzend- en leveringsproces en hoe lang u na verzending de levering van de Producten kunt verwachten. Hoewel wij al het redelijke zullen doen om ervoor te zorgen dat uw Producten binnen de geschatte tijd worden verzonden en geleverd, kunnen wij helaas niet garanderen dat dit niet wordt beïnvloed door onvoorziene problemen bij de fabrikant van het Product of onze leveringspartners. Als we de geschatte verzend- of leverdatum niet kunnen halen, nemen we contact met je op met een herziene geschatte datum.

7.3 Uw levering is voltooid wanneer wij de Producten afleveren op het adres dat u ons hebt gegeven. Als er niemand beschikbaar is op uw adres om de Producten in ontvangst te nemen, laten wij een briefje achter met informatie over hoe u de levering kunt regelen. Als u de levering na drie pogingen door ons niet hebt geaccepteerd, kunnen wij de overeenkomst behandelen als door u geannuleerd in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 9 hieronder.

7.4 De eigendom van Goederen gaat pas over op de Koper na volledige betaling van de prijs en levering van de Goederen op het Afleveradres. Het risico voor de Goederen gaat over op de Koper bij levering van de Goederen op het Afleveradres. Voor elk land buiten het Verenigd Koninkrijk wordt de levering op straatniveau/op de stoep afgeleverd, op een pallet die niet wordt verwijderd, uitsluitend van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Voor het Verenigd Koninkrijk worden de goederen op straatniveau geleverd van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Als de koper extra service wenst, zoals het naar de kamer van zijn keuze brengen van de goederen of het verwijderen van de verpakking, dan moet dit vooraf worden aangevraagd en moeten eventuele extra kosten voor deze service worden betaald voordat de goederen worden afgeleverd. Grotere artikelen worden op een pallet geleverd en de koerier zal de pallet niet verwijderen. Deze worden op deze manier verpakt om schade tijdens het transport te voorkomen. Houd er rekening mee dat alle artikelen die als pakketgoederen worden beschouwd tussen 9.00 en 17.00 uur worden bezorgd en dat eigendommen een kaart krijgen als de bezorging wordt gemist.

7.5 Indien de Koper levering verlangt op een van de volgende locaties of eilanden, kunnen onze externe vervoerders niet garanderen dat zij kunnen leveren. De Koper moet de Leverancier altijd om bevestiging vragen dat de vervoerder kan leveren, en als dat het geval is, moeten de extra leveringskosten door de Koper worden betaald;

7.6 Eilanden, Groenland, IJsland, Faeröer, Balearen, Svalbard, Jan Mayen, Malta, Cyprus, Madeira, DOM-TOM (Overzeese departementen en gebiedsdelen van Frankrijk).

7.7 Je bestelling wordt behandeld en geleverd door een onafhankelijke koeriersdienst. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor vertragingen die worden opgelopen door de onafhankelijke koeriersdienst.

Onze logistieke partner levert je bestelling af bij een ingang op de begane grond (tenzij een verbeterde bezorgservice is gespecificeerd). Deze service is alleen beschikbaar in bepaalde gebieden en er wordt een toeslag in rekening gebracht. Als je een specifieke bezorgdag wilt afspreken of als je een bestelling hebt die tijdkritisch is, neem dan contact met ons op (customersupport@ontwerp.com) en we zullen er alles aan doen om dit te regelen, maar we kunnen dit niet garanderen. Vanwege Covid-19 kunnen geüpgradede leveringen aan huis beperkt zijn.

7.8 Producten die geleverd worden door een van onze koeriers hebben een maximum van 2 bezorgpogingen. Als de levering opnieuw mislukt omdat er niemand beschikbaar is om de levering in ontvangst te nemen, of als u een onjuist afleveradres hebt opgegeven, wordt de volledige herlevering in rekening gebracht, zelfs als de levering oorspronkelijk gratis of tegen een gereduceerd tarief werd aangeboden.

7.9 Zodra je bestelling is verzonden, ontvang je een bevestiging met een trackingnummer en een verwachte aankomstdatum. Als je na 7 dagen na deze geschatte aankomstdatum je aankoop nog niet hebt ontvangen, moet je onze klantenservice (customersupport@ontwerp.com) zodat we dit kunnen onderzoeken en ervoor kunnen zorgen dat de goederen zo snel mogelijk bij je aankomen. We zijn niet verantwoordelijk voor goederen die na 14 dagen niet zijn geleverd als je ons niet hebt geïnformeerd over de niet-levering.

7.10 Houd er rekening mee dat we de levering van je bestelling maximaal 14 dagen kunnen uitstellen. Zorg zelf voor opslag als je niet binnen dit tijdsbestek klaar bent voor levering of neem contact met ons op via customersupport@.ontwerp.com om je wensen door te geven en we zullen proberen aan je wensen tegemoet te komen en je te informeren over eventuele extra kosten.

7.11 Niet-geleverde zendingen - Artikelen die als mislukte zending aan de externe transporteur worden geretourneerd omdat kopers niet beschikbaar zijn, worden door de externe transporteur in rekening gebracht voor een tweede levering. Dit komt ook voor als gevolg van onjuiste afleveradressen. Neem in dat geval contact met ons op via [email protected] voor meer informatie.

7.12 Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de verpakking en de Goederen onmiddellijk na afhaling of ontvangst van een derde vervoerder zorgvuldig te onderzoeken op eventuele schade. Inspecteer uw pakketten zorgvuldig wanneer deze aankomen. Als de verpakking open of beschadigd is, of tekenen van scheuren of pletten vertoont, markeer de leveringsbon dan als 'beschadigd' in het vakje voor de handtekening op het bewijs van levering (inclusief handheld elektronische capture-apparaten). Zo niet, dan kunnen we geen claim indienen bij de koerier en is restitutie niet mogelijk. Je kunt er ook voor kiezen om de levering te weigeren en als 'beschadigd' te markeren (de goederen worden dan naar ons teruggestuurd). Maak indien mogelijk foto's van het pakket en stuur deze naar ons op [email protected]

7.13 Afnemers dienen voorzichtig te zijn bij het openen van verpakkingen. De Leverancier is niet verantwoordelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt doordat een Koper de verpakking verwijdert, bijvoorbeeld als de Koper een mes gebruikt om de verpakking te verwijderen en de Goederen worden gescheurd/gesneden.

7.14 Voordat je de doos weggooit, moet je ervoor zorgen dat de goederen in perfecte staat zijn.

7.15 Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om alle douanekosten te betalen, in het bijzonder in Noorwegen of Zwitserland. De Leverancier is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele kosten als gevolg van de ontvangst van goederen in dergelijke landen waar van toepassing. Voor Noorwegen en Zwitserland hebben we de PID van de klant nodig om bestellingen af te leveren, aangezien dit een vereiste is van de plaatselijke douane en koeriers en vereist is voor inklaring. De gegevens worden eenmaal in het systeem ingevoerd en zijn veilig, niet toegankelijk en blijven privé voor de klant. Designer Editions bewaart deze gegevens niet op de account van de klant. Als de klant douanekosten heeft betaald, betalen wij deze niet terug als u een artikel retourneert omdat u van gedachten bent veranderd.

7.16 Artikelen met een klein pakketformaat die naar Zweden worden verzonden, worden alleen afgeleverd bij een afhaalwinkel om daar te worden opgehaald.

8. WEIGERING VAN LEVERING

8.1 Als de koper de levering weigert van een artikel dat niet defect is, brengen we de retourkosten in mindering op de gevraagde restitutie.

8.2 Als de Koper besluit de levering van een op maat gemaakt artikel dat niet defect is te weigeren, doet de Koper afstand van elk recht op restitutie.

8.3 Indien de Koper een nieuwe levering wenst na weigering van een bestelling van een onbeschadigd product, ongeacht of het een op voorraad of op maat gemaakt artikel betreft, dient de Koper de leveringskosten vooraf te voldoen.

9. OVERDRACHT VAN RISICO'S

9.1 Leverancier besteedt de verzending van Goederen uit aan betrouwbare en bekende logistieke bedrijven. Als zodanig behandelt de Leverancier de Goederen niet rechtstreeks.

9.2 Verzending wordt niet verzorgd door Designer Editions op designereditions.com. Indien niet anders verzocht, worden de bestelde Goederen namens de Koper overhandigd aan een transportbedrijf.

9.3 Zodra de goederen aan de vervoerder zijn overhandigd, gaat de verantwoordelijkheid voor toevallige schade of beschadiging van de bestelde goederen over op de vervoerder.

10. DEFECTE OF BESCHADIGDE PRODUCTEN

10.1 Het is de plicht van elke Koper om Goederen volledig te inspecteren.

10.2 Indien een Koper weet dat de verpakking beschadigd is, dient hij dit aan Leverancier te melden. De Leverancier verwacht dat de Koper de levering desondanks accepteert. In de meeste gevallen beschermt de verpakking de Goederen tegen schade.

10.3 Indien een Koper zich bewust is van schade of defecten nadat de verpakking is geopend, of indien de Goederen defect zijn in die zin dat zij niet voldoen aan de Bestelling, of indien de ontvangen Goederen afwijken van de bestelling, dan dient de Koper de Leverancier binnen 14 dagen na de datum van ontvangst per e-mail op de hoogte te stellen via [email protected].
Als de Koper dit nalaat, dan wordt de Koper geacht de Goederen te hebben aanvaard.

10.4 Indien de Goederen gebrekkig zijn of werden beschadigd terwijl het risico en de verantwoordelijkheid voor de Goederen bij de Leverancier lag en de Koper een vordering wegens gebrek of schade wil indienen, dan:

10.4.1 De Koper dient de originele verpakking te behouden. Wij vragen deze in goede staat te bewaren. Zonder de originele verpakking kan Leverancier de klacht van Afnemer mogelijk niet in behandeling nemen.

10.4.2 Indien de Leverancier ermee instemt om het product te vervangen, zal hij met de Koper regelingen treffen om de beschadigde of anderszins defecte Goederen bij de Koper op te halen en deze te vervangen. De vervangende Goederen worden zonder extra kosten afgeleverd op het Afleveradres in overeenstemming met artikel 6. Het nieuwe artikel wordt beschouwd als een nieuwe bestelling en onze levertijden zijn van toepassing. De Leverancier dekt de kosten van de terugzending naar het magazijn en de kosten van de levering van het nieuwe artikel op het adres van de Koper.

10.4.3 De leverancier zal de Goederen onderzoeken en vaststellen of het gebrek de schuld is van de Koper of de Leverancier.

10.4.4 In geval van een defect bij de Leverancier, met het oog op de verkochte Goederen, zal normaal gesproken een vervanging worden geregeld zodra de Leverancier daartoe in staat is, vanaf de datum dat de Koper de Leverancier in kennis stelt van een defect. Voor claims van deze aard bieden wij alleen vervanging aan.

10.5 Indien geretourneerde Goederen beschadigd blijken te zijn door toedoen van de Koper, is de Koper aansprakelijk voor de kosten van het herstel van dergelijke schade.

11. ANNULEREN

11.1 Deze clausule verwijst naar aanvullende rechten die Kopers die consument zijn kunnen hebben.

11.2 Nadat we de betaling hebben ontvangen, kunnen we geen wijzigingen meer aanbrengen in je bestelling. Dit omvat het wijzigen van het afleveradres, de afleveropties en het annuleren van artikelen. Als de bestelling buiten onze schuld aan ons is geretourneerd (onvoldoende afleveradresgegevens of uw onbeschikbaarheid), kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor een herlevering.

11.3 U kunt uw contract met ons voor standaard- en voorraadgoederen die u bestelt op elk gewenst moment annuleren, mits uw goederen nog niet zijn verzonden. Om uw bestelling te annuleren moet u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen via [email protected] met vermelding van uw naam, orderreferentie en reden voor annulering, die uitsluitend wordt gebruikt voor registratiedoeleinden. De leverancier kan de bestelling op elk moment zonder reden annuleren door de klant hiervan op de hoogte te stellen en de restitutie en het bewijs van restitutie per e-mail te verstrekken.

11.4 Voor op bestelling gemaakte artikelen (artikelen die niet op voorraad zijn en geproduceerd moeten worden) heb je 14 dagen de tijd om je aankoop te annuleren vanaf het moment dat je je bestelling bij ons hebt geplaatst. Als u na 14 dagen wilt annuleren, wordt de volledige prijs van het product in rekening gebracht. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten.

11.5 Designer Editions biedt geen gratis retourservice. De Koper heeft het recht om zelf te regelen hoe hij/zij het product retourneert.

We betalen geen verzendkosten voor ongewenste goederen die worden geretourneerd. Als je echter een artikel moet retourneren omdat het defect is of omdat we iets verkeerd hebben gedaan, brengen we je geen kosten in rekening voor het retourneren/ophalen.

We accepteren geen verantwoordelijkheid voor verloren of beschadigde artikelen tijdens het terugsturen. Als je je aankoop per post terugstuurt, raden we je aan een bewijs van verzending te vragen.

11.6 De consument-koper kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen op bestellingen met betrekking tot op maat gemaakte producten na 7 dagen na het plaatsen van de bestelling, aangezien op dat moment de fabricage begint en we niet kunnen annuleren bij de leverancier.

11.7 Indien de Consument-koper gebruik maakt van zijn wettelijk recht om het contract te annuleren, maar niet heeft gezorgd voor de Goederen totdat deze zijn geretourneerd aan en ontvangen door de Leverancier, of de Goederen niet in hun originele en onbeschadigde verpakking aan de Leverancier retourneert, of nalaat de Goederen aan de Leverancier te retourneren, dan heeft de Leverancier het recht om van de terugbetaling aan de Consument-koper al die bedragen af te trekken die redelijkerwijs nodig zijn om de Goederen en/of hun verpakking te repareren of te vervangen en/of de Goederen terug te vorderen van de Consument-koper (al naar gelang van toepassing). Dit bedrag is ter beoordeling van Designer Editions en kan oplopen tot 30% van de oorspronkelijke aankoopprijs.

11.8 Als de Consument Koper een defect, beschadigd of onjuist product ontvangt en het defect van het product is niet veroorzaakt door de Consument Koper, zoals onjuiste behandeling van de verzender, temperatuur of weersomstandigheden zullen wij zorgen voor een passende oplossing afhankelijk van elke specifieke omstandigheden van het geval.

11.9 Voordat je je aankoop retourneert, moet je ervoor zorgen dat de goederen in dezelfde staat verkeren als waarin ze oorspronkelijk zijn verzonden. Ongewenste artikelen moeten worden geretourneerd in een volledig verkoopbare staat, wat betekent dat ze in de originele, ongemarkeerde en onbeschadigde verpakking moeten zitten. Controleer je goederen zorgvuldig voordat je de verpakking weggooit, we kunnen geen ophaling regelen voor artikelen die niet in de verpakking zitten.

We leveren geen extra dozen.

11.10 Voor alle retourzendingen kunnen we 15% restockingkosten in rekening brengen bij het retourneren van je bestelling. Dit is gebaseerd op de staat van de producten en we nemen eerst contact met je op om de staat van de bestelling te bespreken. Het wordt ten zeerste aanbevolen om foto's van het product/de verpakking te maken voordat je het naar ons terugstuurt en wij zullen foto's verstrekken van hoe het product en de verpakking zijn ontvangen.

Het weggooien van de verpakking van de goederen of beschadigde goederen die niet worden geretourneerd - na overleg met het Designer Editions team - is de verantwoordelijkheid van de Koper.

12. GARANTIES EN WAARBORG

12.1 Naast eventuele toepasselijke consumentenrechten en/of wettelijke rechten biedt de Leverancier een fabrieksgarantie. De fabrieksgarantie houdt in dat de materialen en het vakmanschap van de Goederen vrij zijn van gebreken voor een periode van vijf jaar vanaf de datum dat de Goederen werden opgehaald door de Koper of de derde vervoerder.

12.2 Voor het overige geldt voor al onze goederen een fabrieksgarantie van 1 jaar. Dit is in aanvulling op uw wettelijke rechten als consument onder de Wet Verkoop van Goederen met betrekking tot defecte of verkeerd beschreven goederen.

12.3 Deze volledige Clausules zijn echter niet van toepassing als een defect ontstaat als gevolg van:

12.4 Abnormaal gebruik, elk gebruik anders dan persoonlijk, commercieel gebruik of werkomstandigheden, het niet opvolgen van instructies, verkeerd gebruik, wijziging of ongeautoriseerde reparatie, opzettelijke schade, onjuist onderhoud of nalatigheid van de Koper of een derde partij; of

12.5 Alle daaropvolgende mechanische, chemische, elektrolytische of andere schade nadat het risico is overgegaan op de Koper, die niet te wijten is aan een defect in de Goederen.

12.6 In geval van defecte Goederen dient de Koper binnen 7 dagen na ontdekking van het defect per e-mail contact op te nemen met de Leverancier via [email protected] of binnen 7 dagen na afhaling van de Goederen indien de Goederen defect waren bij afhaling of er een probleem is met de bestelling.

12.7 Defecte Goederen moeten door de Koper worden geretourneerd, op kosten van de Koper, binnen 7 dagen na kennisgeving door de Koper aan de Leverancier in overeenstemming met artikel 8.2 hierboven.

12.8 De Leverancier verzoekt dat de Goederen worden geretourneerd in de originele verpakking met voldoende verzekering tijdens de retourreis.

12.9 Binnen 30 dagen na de retournering aan de Leverancier zal de Leverancier de toestand van de Goederen inspecteren.

12.10 Indien de Leverancier / Fabrikant aanvaardt dat de Goederen gebrekkig zijn, dan zal de Leverancier / Fabrikant regelingen treffen om een vervanging te sturen in overeenstemming met de door de fabrikant opgegeven geschatte tijd.

12.11 Indien de Leverancier niet aanvaardt dat de Goederen gebrekkig zijn, dan dient de Koper regelingen te treffen voor het afhalen van de Goederen binnen 30 dagen na de datum van de inspectie door de Leverancier.

12.12 Indien Goederen niet binnen 100 dagen na de datum van de inspectie door de Leverancier door de Koper of een derde vervoerder worden afgehaald, aanvaardt de Leverancier geen verantwoordelijkheid voor het retourneren van de goederen aan de Koper.

13. TERUGBETALINGEN

13.1 Wij betalen geen verzendkosten voor ongewenste goederen die worden geretourneerd.

13.2 Als je artikel defect is, bieden we een vervanging of reparatie aan. We behouden ons het recht voor om een volledige terugbetaling te verwerken en dit zal alleen worden beschouwd als een optie als een vervanging of reparatie:

  • is niet mogelijk
  • te duur zou zijn, gezien de aard van het product/defect
  • erg onhandig zou zijn voor de klant
  • kan niet binnen 12-18 weken door onze fabriek worden voltooid

13.3 Voor alle retourzendingen kunnen we 15% restockingkosten in rekening brengen bij het retourneren van je bestelling. Dit is gebaseerd op de staat van de producten. We nemen eerst contact met je op om de staat van de bestelling te bespreken. Het wordt sterk aangeraden om foto's van het product/de verpakking te maken voordat je het naar ons terugstuurt.

13.4 We betalen geen invoerrechten of belastingen terug die bij de douane zijn betaald voor de eerste ontvangst van de goederen voor bestellingen die naar Noorwegen en Zwitserland zijn verzonden. Als een artikel beschadigd aankomt, betalen we de productprijs en levering (indien van toepassing) terug of bieden we een vervangend artikel aan.

14. RISICO & VERANTWOORDELIJKHEID

14.1 De Koper stemt ermee in dat hij als enige verantwoordelijk is voor het gebruik van geleverde Goederen en dat hij de Goederen rechtmatig en uitsluitend zal gebruiken voor de doeleinden waarvoor dergelijke Goederen zijn bedoeld en te allen tijde in overeenstemming met alle toepasselijke instructies, adviezen, suggesties, richtlijnen en informatie van de fabrikant. Dit houdt ook in dat de Koper alle informatie en richtlijnen van de fabrikant leest, alle vereiste voorzorgsmaatregelen neemt en/of tests uitvoert voor gebruik en volledig begrijpt wat de Goederen bevatten.

14.2 Voorts stemt de Koper ermee in dat hij geen misbruik zal maken van de geleverde Goederen en zich zal houden aan alle wetten die van toepassing zijn op de geleverde Goederen.

14.3 Bij alle producten is het de verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat de Goederen geschikt zijn voor het eigen gebruik van de Koper.

14.4 De Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat de effectiviteit van alle producten mede afhankelijk is van correct en effectief gebruik, opslag, inspectie en periodiek routineonderhoud.

14.5 De Koper stemt er uitdrukkelijk mee in dat de Leverancier niet aansprakelijk is en voorts dat de Koper de Leverancier zal vrijwaren voor enigerlei verlies of kosten als gevolg van een schending van dit artikel 9.

14.6 Indien de Koper specificaties en/of metingen heeft verstrekt, blijft de nauwkeurigheid daarvan de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Koper en is de Koper als enige verantwoordelijk voor eventuele kosten en/of uitgaven die worden gemaakt als gevolg van eventuele onnauwkeurigheden of problemen die zich voordoen als gevolg van de verstrekte specificaties en/of metingen.

15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1 Niets in deze Algemene Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van de Leverancier uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van de Leverancier of zijn werknemers of agenten of voor enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden beperkt of uitgesloten.

15.2 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook.

15.3 De Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de Koper met betrekking tot het niet leveren van de Goederen op het Afleveradres op een overeengekomen datum.

15.4 Afgezien van de wettelijke verplichtingen in het geval dat de Koper handelt als Consument, zijn in het geval dat de Leverancier een van deze Algemene Voorwaarden schendt, de rechtsmiddelen van de Koper beperkt tot schadevergoeding, die in geen geval hoger zal zijn dan de prijs van de Goederen.

15.5 Niets in deze Algemene Voorwaarden en geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende verklaring van afstand door de Leverancier bij het afdwingen van een van zijn rechten uit hoofde van dit contract doet afbreuk aan zijn rechten om dit in de toekomst te doen.

15.6 De Leverancier is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van zijn verplichtingen indien de vertraging of niet-nakoming het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot overmacht, ongevallen, oorlog, brand, stakingen, uitsluitingen, storingen in communicatiemiddelen, waaronder telecommunicatie- of computersystemen, uitval van fabrieken of machines of tekorten aan of niet-beschikbaarheid van grondstoffen uit een natuurlijke leveringsbron, en de Leverancier heeft recht op een redelijke verlenging van zijn verplichtingen.

16. ELK VAN DEZE TERMEN WERKT ONAFHANKELIJK

16.1 Elke clausule of elk deel van deze Algemene Voorwaarden dient als onafhankelijk van de andere te worden beschouwd. Dit betekent dat als een clausule of een deel van deze Voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig wordt bevonden, deze zal worden gescheiden en geen invloed zal hebben op de uitvoerbaarheid of geldigheid van de rest van deze Voorwaarden.

17. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

17.1 Deze Algemene Voorwaarden worden geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met Engels recht en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

18. DE GROTE BREXITVRAGEN

18.1 Bij DesignerEditions.com willen we dat onze klantenervaring naadloos op elkaar aansluit. Daarom hebben we onze koeriers gecontracteerd om alle goederen in heel Europa 'DDP' te leveren, behalve Noorwegen en Zwitserland.

Wat is DDP (Delivered Duty Paid)?
Delivered duty paid (DDP) is een leveringsovereenkomst waarbij de verkoper alle verantwoordelijkheid, risico's en kosten op zich neemt die verband houden met het vervoer van goederen totdat de koper de goederen ontvangt of overdraagt in de haven van bestemming. Deze overeenkomst omvat het betalen van de verzendkosten, export- en importheffingen, verzekering en alle andere kosten die worden gemaakt tijdens het transport naar een overeengekomen locatie in het land van de koper. Wat betreft de ervaring van de klant die bij DesignerEditions.com koopt, verandert er heel eenvoudig niets. Bekijk de onderstaande links met betrekking tot DDP: https://www.tradefinanceglobal.com/freight-forwarding/incoterms/ddp-delivery-duty-paid/

Bedankt voor je bezoek aan Designer Editions!

kom bij onze maillijst

Ontvang nieuwe producten en promoties in uw inbox. We zijn niet aanhankelijk, u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.